• Trang chủ
  • Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Lượt xem: 25

  • Lưu vào tủ sách
Tóm tắt

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc hồ sơ tuyệt mật của CIA số XXXX năm XXX có một nội dung sau đây:

Mà trong đó chỉ có một nhiệm vụ chính duy nhất đó là: nâng cao tố chất cá nhân của đặc công Omega.

1. Là một Omega bị dấu hiệu, phải chú ý đến lời nói và hành động,  

2. Một đặc công cần phải biết phục tùng cấp trên như thế nào, 

3. Không được mê hoặc nhân viên công tác xung quanh, 

4. Bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lại tình cảm của chính mình, 

5. Không được phép cho con trai mình nghịch súng 
 

Danh sách chương

Truyện đọc nhiều nhất