Danh sách truyện Dị Năng

Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các siêu năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.. Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!